Obec Ostřetice
OBECOstřetice

Statistická data

 • Zdroj dat: Český statistický úřad
 • Kód: MOS ZV01
 • Území: Obec Ostřetice  

Kód obce: 578 061


Druhy pozemků

 • Celková výměra pozemku (ha): 507,1
 • Orná půda (ha): 300,9
 • Chmelnice (ha): -
 • Vinice (ha): -
 • Zahrady (ha): 5,1
 • Ovocné sady (ha) -
 • Trvalé trávní porosty (ha): 72,3
 • Zemědělská půda (ha): 378,3
 • Lesní půda (ha): 84,4
 • Vodní plochy (ha): 2,9
 • Zastavěné plochy (ha): 5,0
 • Ostatní plochy (ha): 36,5

Hospodářská činnost

 • Počet podnikatelských subjektů celkem 17

podle převažující činnosti:

 • Zemědělství, lesnictví, rybářství: 5
 • Průmysl celkem: 4
 • Stavebnictví: -
 • Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel: 3
 • Doprava a skladování: -
 • Ubytování, stravování a pohostinství: -
 • Informační a komunikační činnosti: -
 • Peněžnictví a pojišťovnictví: 1
 • Činnosti v oblasti nemovitostí: -
 • Profesní, vědecké a technické činnosti: 1
 • Administrativní a podpůrné činnosti: -
 • Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení: 2
 • Vzdělávání: -
 • Zdravotní a sociální péče: -
 • Kulturní, zábavní a rekreační činnosti: 1
 • Ostatní činnosti: -
 • Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu: -
 • Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů: -
 • Nezjištěno: -

podle právní formy:

 • Státní organizace: -
 • Akciové společnosti: -
 • Obchodní společnosti: -
 • Družstevní organizace: -
 • Finanční podniky: -
 • Živnostníci: 8
 • Samostatně hospodařící rolníci: -
 • Svobodná povolání: 4
 • Zemědělští podnikatelé: 3
 • Ostatní právní formy: 2

Kultura

 • Veřejná knihovna vč. poboček
 • Stálá kina
 • Multikino
 • Divadlo
 • Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
 • Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
 • Kulturní zařízení ostatní
 • Středisko pro volný čas dětí a mládeže
 • Zoologická zahrada
 • Sakrální stavba
 • Hřbitov
 • Krematorium
 • Smuteční síň

Lázně

 • Lázeňske léčebny: -

Obecná charakteristika

 • Katastrální plocha (ha): 507
 • Počet katastrů: 1
 • Počet územně technických jednotek: 1
 • Počet částí obce: 2

Bytová výstavba

 • Dokončené byty celkem: -
 • Dokončené byty v rodinných domech: -
 • Dokončené byty v bytových domech: -

Obyvatelstvo

 • Živě narození celkem 2 
  • muži: -
  • ženy: 2
 • Zemřelí celkem 2 
  • muži: 1
  • ženy: 1
 • Přirozený přírůstek celkem: -
  • muži: -1
  • ženy: 1
 • Přistěhovalí celkem: -
  • muži: -
  • ženy: -
 • Vystěhovalí celkem: 5 
  • muži: 1
  • ženy: 4
 • Saldo migrace celkem: -5
  • muži: -1
  • ženy: -4
 • Přírůstek/úbytek celkem -5
  • muži: -2
  • ženy: -3
 • Počet bydlících obyvatel k 31.12.: 64 
  • muži: 31
  • ženy: 33
 • Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem: 13 
  • muži: 8
  • ženy: 5
 • Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem: 42 
  • muži: 17
  • ženy: 25
 • Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem: 94 
  • muži: 64
  • ženy: 34
 • Střední stav obyvatel k 1.7.: 68 
  • muži: 33
  • ženy: 35
 • Průměrný věk: 40,0

Školství

 • Mateřská škola -
 • Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
 • Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
 • Střední školy
  • obory gymnázií -
  • obory středních odborných škol a praktických škol -
  • obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
  • obory nástavbového studia -
 • Základní umělecká škola -
 • Konzervatoře -
 • Jazyková škola -
 • Vyšší odborná škola -
 • Vysoká škola-počet 

Sociální oblast

 • Počet sociálních služeb celkem -
 • z toho Domovy pro seniory -
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižení -
 • Azylové domy -
 • Chráněné bydlení -
 • Denní stacionáře -
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -
 • Sociální poradny -
 • Domy s pečovatelskou službou -

Sport

 • Koupaliště a bazény
  • - z toho kryté bazény
 • Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
 • Tělocvičny (vč. školních)
 • Stadiony otevřené
 • Stadiony kryté
 • Zimní stadiony kryté i otevřené
 • Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem): 1

Zdravotnictví

 • Sdružená ambulantní zařízení -
 • Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -
 • Ambulantní zařízení -
 • Detašované pracoviště ambulantního zařízení -
 • Nemocnice -
 • Detašované pracoviště nemocnice -
 • Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -
 • Léčebna pro dlouhodobě nemocné -
 • Ostatní lůžková zařízení -
 • Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -
 • Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -
 • Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -
 • Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -
 • Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -
 • Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -
 • Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -
 • Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -
 • Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -
 • Samostatná ordinace lékaře specialisty -
 • Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -
 • Ostatní samostatná zařízení -
 • Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -
 • Zařízení lékárenské péče -
 • Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -
 • Jesle -
 • Další dětská zařízení -
 • Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -
 • Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -
 • Okresní zdravotní ústav -
 • Transfuzní stanice -

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Čeněk

Počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 18 °C
sobota 20. 7. déšť 25/17 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/16 °C
pondělí 22. 7. déšť 18/16 °C

SDH Ostřetice

SDH Ostřetice


HISTORIE OBCE

V písemných pramenech poprvé připomínají k roku 1379. Vesnice po většinu své známé historie patřila do majetku nedalekého královského města Klatov. Roku 1654 zde bylo zaznamenáno celkem 11 usedlostí, z toho 10 selských gruntů. Klatovské městské obci, ves náležela až do zániku patrimoniální správy.