Main menu

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.04.2019 31.05.2019 daň z nemovitých věcí 2019
VV_daň z nemovitých věcí Jaroslava Přerostová
15.02.2019 01.04.2019 veřejná vyhláška Oznámení o veřejném projednání změny ÚP č.1 Klatov
VV_změna č. 1 ÚP Klatov Jaroslava Přerostová
22.01.2019 18.03.2019 veřejná vyhláška Oznámení o veřejném projednání ÚP obce
VV_ÚP obce Jaroslava Přerostová
09.01.2019 24.01.2019 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
7/2019 Jaroslava Přerostová
27.09.2018 11.11.2018 VV o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
79/2018 Mgr. Alena Kaňáková
05.06.2017 08.08.2017 VV o návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK
22/2017 Mgr. Alena Kaňáková
03.05.2017 31.05.2017 VV - seznam daně z nem. věcí na FÚ
25/2017 Mgr. Alena Kaňáková
01.03.2017 23.03.2017 VV-OOP-výjimka ze zákl. ochr. podm. ohrož. bobra evropského
15/2017 Mgr. Alena Kaňáková
20.01.2017 21.02.2017 Návrh OOP - bobr evropský
3/2017 Mgr. Alena Kaňáková
08.09.2016 10.10.2016 VV - Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Ostřetice
24/2016 Mgr. Alena Kaňáková
14.06.2016 30.06.2016 VV - OOP jihozápad
13/2016 Mgr. Alena Kaňáková
07.04.2016 28.04.2016 VV - uplatňování ÚZ Ostřetice
7/2016 Mgr. Alena Kaňáková
24.03.2016 15.04.2016 Veřejná vyhláška - projednání ÚP Klatovy
5/2016 Mgr. Alena Kaňáková
08.02.2016 08.03.2016 Veřejná vyhláška - vydání opatření obecné povahy
2/2016 Mgr. Alena Kaňáková
11.09.2015 30.09.2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
11-2015 Mgr. Alena Kaňáková
29.07.2015 01.09.2015 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
5/2015 Mgr. Alena Kaňáková
22.05.2015 08.06.2015 Veřejná vyhláška - FÚ - nahlédnutí nemovitý majetek
2-2015 Mgr. Alena Kaňáková
09.10.2014 25.10.2014 Veřejná vyhláška - změna č. 1 ÚP Předslav
09102014 Jaroslava Přerostová

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

  Byl(a) jsem s tímto faktem seznámen(a).
EU Cookie Directive Module Information